Jak zdobyć fundusze dla organizacji? Bezpłatne szkolenie w Pułtusku

Może znasz ludzi, którzy chcą rozpocząć działalność społeczną, ale nie wiedzą, jak to zrobić, skąd wziąć pieniądze na działalność? Może znasz takich, którzy pracując w organizacjach pozarządowych, są zainteresowani zdobyciem głębszej wiedzy o III sektorze? A może sam należysz do którejś z tych grup? Dla nich właśnie, poszukujących innowacyjnych rozwiązań, organizatorzy projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” adresują kolejne, bezpłatne szkolenie – tym razem z pozyskiwania funduszy przez Podmioty Ekonomii Społecznej. Szkolenie odbędzie się 7 lutego 2014 r. (piątek) w godz. 9.00–16.00, w Budynku Starej Przystani, na ul. Stare Miasto 28 w Pułtusku.

To bezpłatne, jednodniowe szkolenie dla wszystkich, którzy planują lub realizacją działania w ramach ekonomii społecznej – zarówno dla osób fizycznych myślących o założeniu spółdzielni socjalnej, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej. Szkolenie poprowadzi trener o wieloletnim doświadczaniu w temacie fundraisingu – Karol Grabiec. W przerwie zajęć zapraszamy na obiad. Uczestnicy zajęć otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Program (POBIERZ)

Organizacje zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami (dokumenty dostępne w zakładce POZNAJ NASZ PROJEKT/REKRUTACJA) i przesłanie na adres email: k.kozlicka@kres.org w terminie do 04.02.2014 r. do godz. 16.00 .