Spotkanie informacyjne dla bezrobotnych w Goworowie

Osoby zainteresowane utworzeniem spółdzielni socjalnej oraz otrzymaniem wsparcia szkoleniowego, eksperckiego i finansowego w ramach ekonomii społecznej zapraszamy na spotkanie informacyjne. Odbędzie się ono 29 stycznia 2014 r. (środa) o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie.

Zaproszenie w szczególności kierujemy do osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, które chcą spróbować swoich sił w społecznym biznesie. Taka działalność może przynieść życiową i zawodową stabilizację. Uczestnictwo w projekcie to szansa na uzyskanie dotacji w wysokości 20 tys. zł na osobę i finansowe wsparcie pomostowe przez pierwsze pół roku trwania biznesu.

Dodatkowymi, oprócz bezcennego poczucia sensu i bezpieczeństwa, korzyściami z udziału w projekcie są:
– praktyczne szkolenia i doradztwo,
– opieka ekspercka na wszystkich etapach tworzenia spółdzielni,
– wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
– usługi tłumacza języka migowego,
– pomoc w opiece nad dziećmi w trakcie szkoleń,
– certyfikat ukończenia cyklu szkoleniowo-doradczego.

O szczegółach uzyskania tego rodzaju wsparcia będzie można usłyszeć właśnie na spotkaniu informacyjnym projektu „Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”.