Konkurs „Mikrogranty mOWES” – zaproszenie do składania wniosków na realizację inicjatywy/przedsięwzięcia w obszarze ekonomii społecznej – subregion ostrołęcki i ciechanowski

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) zaprasza organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) oraz grupy nieformalne z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego (subregion ciechanowski) oraz powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski (subregion ostrołęcki) – do składania wniosków na realizację inicjatywy/przedsięwzięcia w obszarze ekonomii społecznej w ramach konkursu „Mikrogranty mOWES”.

Inicjatywy podejmowane w ramach konkursu powinny być zrealizowane do dnia 30 kwietnia 2019 roku. 

Konkurs i przyznanie mikrograntów ma umożliwić realizację inicjatyw/przedsięwzięć, które wpłyną na rozwój ekonomii społecznej w danym subregionie oraz m.in.:

  •  – zintensyfikują działania promujące przedsiębiorczość społeczną,
  •  – doprowadzą do powstania lub wzmocnienia istniejących partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej lub w inny sposób wpłyną na wzrost świadomości społecznej na ten temat,
  •  – zwiększą efektowność funkcjonujących przedsiębiorstw, liczbę zamówień społecznych itp.

Nabór wniosków jest otwarty i trwa do końca realizacji projektu, tj. do 30 kwietnia 2019 roku lub do wyczerpania środków przewidzianych na konkurs.  

Maksymalna kwota mikrograntu na daną inicjatywę/przedsięwzięcie może wynieść do 3.000,00 zł

Dokumenty (Regulamin, wniosek o dofinansowanie, wzór sprawozdania oraz inne niezbędne załączniki) można pobrać TUTAJ (na dole strony).

Prawidłowo wypełniony wniosek o dofinansowanie prosimy kierować na adres: lwachowski@cofund.org.pl z dopiskiem: „Wniosek Mikrogranty mOWES subregion ostrołęcki/ciechanowski*”.

*w zależności od konkretnego subregionu, którego dotyczy inicjatywa.

Osoba do kontaktu:

Łukasz Wachowski – animator, tel: 607 168 295, e-mail: lwachowski@cofund.org.pl