Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia w zakresie usług księgowych, prawnych i/lub marketingowych – subregion ciechanowski

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) zaprasza organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) oraz koła gospodyń wiejskich z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego (subregion ciechanowski) – do skorzystania z bezpłatnego wsparcia w zakresie usług księgowych, prawnych i/lub marketingowych.

Wsparcie w zakresie usług księgowych, prawnych i/lub marketingowych powinno być zrealizowane do dnia 30 kwietnia 2019 roku. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres: lwachowski@cofund.org.pl

W tytule maila prosimy o dopisanie treści: Wsparcie – usługi 

Maksymalna kwota wsparcia wynosi do 2.000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoba do kontaktu:

Łukasz Wachowski – animator, tel. 607 168 295, e-mail: lwachowski@cofund.org.pl