MPWES na X Międzynarodowych Biegach Przełajowych I. Szewińskiej w Pułtusku

Zapraszamy do odwiedzenia namiotu Mobilnego Punktu Wsparcia Ekonomii Społecznej podczas X Międzynarodowych Biegów Przełajowych Ireny Szewińskiej, które odbędą się w Pułtusku 10 maja 2013 r. Będziemy na kolorowo promować idee ekonomii społecznej na pułtuskim Rynku od godz. 10:00.

Jubileuszowe, dziesiąte Biegi po raz pierwszy adresowane są też do młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną lekką i umiarkowaną. Głównym celem imprezy jest popularyzacja biegania i aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz promowanie idei olimpijskiej – spotkania z olimpijczykami oraz włączanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do sportu masowego. Gra fair play to również idea działania instytucji ekonomii społecznej!

Organizatorami są Irena Szewińska – Członek MKOL i Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Burmistrz Miasta Pułtusk, Zespół Szkół nr 4 w Pułtusku oraz MKS Pułtusk.