Byliśmy na Kurpikach 2012 w Ostrołęce

Mobilny Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej dotarł 29 kwietnia na Kurpiki 2012. Nie mogło nas zabraknąć w miejscu, w którym spotkali się ludzie zaangażowani w budowanie potencjału lokalnej społeczności. My także, w ramach projektu ekonomii społecznej, działamy na rzecz rozwoju całego subregionu ostrołęckiego.

Impreza odbyła się w Ostrołęckim Centrum Kultury i zgromadziła kilkudziesięciu społeczników, przedsiębiorców, działaczy kulturalnych i oświatowych z regionu. Zostały wręczone Nagrody Prezesa Związku Kurpiów KURPIKI 2012. Statuetki trafiły do 7 osób i 5 instytucji, w kategoriach: „promowanie regionu”, „pracodawca”, „muzyka i taniec”, „ochrona dziedzictwa kulturowego”, „edukacja regionalna”, „twórczość ludowa”, „nauka i pióro”, „talent”, „budzenie tożsamości” i „działalność publiczna”.

Oprócz stoiska Mobilnego Punktu Wsparcia Ekonomii Społecznej, na imprezie pojawili się inni wystawcy – regionalni producenci żywności, m.in. serów i tradycyjnych wypieków. Na zakończenie uroczystości na scenie Centrum Kultury wystąpił Zespół Pieśni i Tańca ŁOMŻA.