Myszyniec. Spotkanie nt. wsparcia lokalnych NGO

Zapraszamy przedstawicieli NGO na spotkanie informacyjne na temat możliwości pomocy lokalnym organizacjom pozarządowym. O konkretnych narzędziach ekonomii społecznej opowiedzą 25 czerwca 2012  o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu (Plac Wolności 60) – eksperci Fundacji „Fundusz Współpracy” i Stowarzyszenia KRES.

Czekamy na tych, którzy chcą wzmocnić i rozwinąć swój potencjał. Dla lokalnych NGO w ramach projektu „Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” (IWES) oferujemy bezpłatne szkolenia, doradztwo i specjalistyczne usługi, w tym prawne, księgowe, marketingowe. Weźmiemy pod uwagę indywidualne potrzeby uczestników spotkania.

Aktualnie ekonomia społeczna jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, która oferuje możliwości poszukiwania długotrwałych źródeł finansowania przedsięwzięć społecznych. Ludziom w trudnej sytuacji życiowej daje szansę na życiową i zawodową stabilizację, zaś podmiotom ekonomii społecznej, w tym NGO-som – okazję do rozwinięcia własnych skrzydeł i potencjału lokalnej społeczności.

Serdecznie zapraszamy!