Nabór na II cykl szkoleń dla osób ubiegających się o dotację zakończony

Zakończyliśmy rekrutację do II cyklu szkoleń dla osób ubiegających się o dotację w projekcie „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”. Decyzję o tym, kto znalazł się w projekcie, podjęła Komisja Rekrutacyjna, która zebrała się  w siedzibie organizatora – Fundacji „Fundusz Współpracy” – 25 stycznia br. Na podstawie oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych, a także rekomendacji psychologa i doradcy zawodowego Komisja zakwalifikowała do projektu kolejnych 18 osób, które będą ubiegać się o dotacje na założenie spółdzielni socjalnej. Dodatkowo, 4 osoby znalazły się na liście rezerwowej.

Kandydaci musieli spełniać warunki formalne, czyli: zamieszkiwać subregion ostrołęcki, a także złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych, w tym oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w ostatnich 12 miesiącach i deklarację uczestnictwa w spółdzielni socjalnej. Poza tym powinni przejść wymogi merytoryczne: złożyć opis planowanej działalności, a następnie przekonać Komisję o swojej motywacji i predyspozycjach do uczestnictwa w spółdzielni socjalnej.

W II grupie projektu znaleźli się:
Byjer Małgorzata
Cikacz Marta
Gumkowska Olga
Kacprzycka Barbara
Lipska Katarzyna
Marzewska Hanna
Młodzińska Ewa Gabriela
Obidziński Jacek
Pawłowski Jacek
Rostowski Radosław
Rurka Tadeusz
Szwejkowska Małgorzata
Ściechowicz Małgorzata
Wilczewska Brygida
Wilczewska Grażyna
Wilczewski Paweł
Wojtaszak Tadeusz Zbigniew
Żbikowska Marta