Uzupełniająca rekrutacja dla osób fizycznych

Jeszcze do końca lutego osoby w trudnej sytuacji życiowej z północnego Mazowsza mają szansę rozpocząć realizację marzeń o własnej firmie lub stabilnym miejscu zatrudnienia. Dzięki swojej motywacji i pomocy ekspertów staną się liderami spółdzielni socjalnej lub jej szczęśliwymi pracownikami.

Dotychczasowa rekrutacja zgromadziła kilkunastu uczestników, którzy obecnie szkolą się z zasad pisania biznesplanu, zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej oraz komunikacji interpersonalnej i motywacji. W przyszłości skorzystają z doradztwa psychologicznego oraz usług prawnych, marketingowych i księgowych. W trakcie zajęć uczestnicy posiadający dzieci mają zapewnioną nad nimi opiekę, a osoby niesłyszące – usługi tłumacza języka migowego. Co ważne, mogą skorzystać z dotacji w wysokości 20 000 zł i wsparcia pomostowego w trakcie pierwszych 6 miesięcy działalności spółdzielni.

Osoby zainteresowane otrzymaniem podobnego wsparcia  prosimy o pilne zgłoszenia. Wystarczy wypełnić formularz rekrutacyjny, dostępny w zakładce POZNAJ NASZ PROJEKT, a dalej  REKRUTACJA. Tam też można znaleźć regulamin rekrutacji ze szczegółowymi informacjami na temat prowadzonego naboru. Zapraszamy do kontaktowania się z nami: tel. +48 22 403 53 25, e-mail: projekt@iwes.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.