Nabór wniosków o wsparcie finansowe

W związku z realizacją projektu pn. „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja „Fundusz Współpracy” ogłasza NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE / PRZYSTĄPIENIE / ZATRUDNIENIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ oraz WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO.

Termin składania wniosków mija w dniu 12.05.2014.

Szczegółowe informacje i dokumentacja dotycząca naboru znajdują się w zakładce „Do pobrania