Nieodpłatne szkolenia i doradztwo dla spółdzielni i grup inicjatywnych

Przypominamy, iż założone w ramach projektów spółdzielnie socjalne oraz grupy inicjatywne mogą nieodpłatnie korzystać ze specjalistycznego wsparcia w formie szkoleń oraz indywidualnego doradztwa z zakresu prowadzonej działalności  gospodarczej.

Dobór tematyki szkoleń będzie odbywał się na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania oraz analizy potrzeb szkoleniowo-doradczych spółdzielni, w tym opinii opiekuna spółdzielni.

Ewentualne pytania oraz zgłoszenia tematów szkoleń lub doradztwa prosimy kierować bezpośrednio do opiekunów spółdzielni.