Szkolimy w Pułtusku z zakładania PES

Chcesz się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej? Chciałbyś poznać tajniki powstawania fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych? Myślisz o założeniu spółdzielni socjalnej? Szukasz praktycznych wskazówek, jak to zrobić?

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakładania Podmiotów Ekonomii Społecznej w Pułtusku. Zajęcia odbędą się 3 grudnia 2013 r. w godz. 9.00–16.00 w Restauracji Victoria na ul. Warszawskiej 27 w Pułtusku. Szkolenie poprowadzi Magdalena Kuśmierczyk – pomysłodawczyni jednej ze spółdzielni socjalnych. Doświadczenia i wiedza trenerki są więc gwarancją uzyskania konkretnych i praktycznych informacji w temacie ekonomii społecznej. W przerwie zajęć przewidziany jest obiad, zaś po zakończeniu zajęć – wysyłamy zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do szkolenia. Co to jest ekonomia społeczna?
Firma Społeczna – czym różni się od zwykłego przedsiębiorstwa?
Krótka charakterystyka form prawnych: NGO (stowarzyszenia i fundacje), spółdzielnie, Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Kluby Integracji Społecznej (KIS), Centra Integracji Społecznej (CIS), Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW)
2. Jak założyć organizację pozarządową – regulacje prawne.
Różnice pomiędzy stowarzyszeniem a fundacją. Omówienie rodzajów działalności organizacji pozarządowej(fundacje, stowarzyszenia): działalność nieodpłatna pożytku publicznego, działalność odpłatna pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza organizacji pozarządowej.
3. Klub Integracji Społecznej (KIS) i Centrum Integracji Społecznej(CIS), czyli reintegracja społeczno-zawodowa początkiem drogi do spółdzielni socjalnej. Spółdzielnia Socjalna, czyli wspólne przedsiębiorstwo oparte na osobistej pracy swoich członków w celu społecznej i zawodowej reintegracji.
4. Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) i Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) – regulacje prawne. Dobre praktyki podmiotów ekonomii. Podsumowanie szkolenia

W zajęciach mogą wziąć udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Osoby i organizacje zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami i przesłanie do 29 listopada 2013 r. na adres e-mail: k.kozlicka@kres.org. Można też umówić się na przekazanie dokumentów ze specjalistą ds. rekrutacji Katarzyną Koźlicką–Sauleniene telefonicznie: 887 092 994.

Formularz rekrutacyjny jest dostępny pod linkiem: https://mowes.pl/rekrutacja-osob-2/