Ogłaszamy termin naboru biznesplanów

 

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, że nabór biznesplanów dla subregionów ciechanowskiego i radomskiego potrwa do 13 grudnia 2018. Nabór dotyczy grup inicjatywnych, które przeszły rekrutację do projektów „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim” lub „- ciechanowskim” oraz mają przydzielonych opiekunów (kluczowych doradców biznesowych).

Biznesplany przyjmowane będą do dnia 13 grudnia 2018 roku do godziny 23:59 tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej w formacie pdf wraz z budżetem w pliku MS Excel na adres mowes@mowes.pl. Jako datę złożenia biznesplanu (wraz z załącznikami) przyjmuje się datę wpływu dokumentów do biura mOWES i godzinę wyświetlenia na komputerze pracowników biura.

Dokumenty (regulaminy i niezbędne załączniki) można pobrać TUTAJ .

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszonego naboru, zasad rekrutacji i zapisów Regulaminu, można kierować do Organizatora telefonicznie pod numerem 22 450 99 31 lub pocztą elektroniczną na adres: mowes@mowes.pl.

Wszystkie podmioty spełniające wymogi i zainteresowane złożeniem dokumentacji w konkursie biznesplanów prosimy o kontakt ze swoimi opiekunami (kluczowymi doradcami biznesowymi).

W przypadku subregionu ostrołęckiego na biznesplany czekamy nadal w trybie ciągłym.