Działalność odpłatna w stowarzyszeniach i fundacjach – szkolenie w Płońsku

Starosta Płoński oraz Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu płońskiego na szkolenie pt.:

„Biznes społeczny – czym jest odpłatna działalność pożytku publicznego?”

Szkolenie odbędzie się w dniu 14 grudnia, w sali konferencyjnej nr 131 Starostwa Powiatowego w Płońsku, ul. Płocka 39, w godz. 11.00 – 16.00.

Stowarzyszenia i fundacje mają możliwość pobierania opłat za swoje działania. Wiele z nich jednak tego nie robi. Dlaczego? Nie wiedzą jak, nie mają pomysłu, nie chcą. Działalność odpłatna daje szansę na stabilizację sytuacji finansowej, rozwinięcie działań i profesjonalizację organizacji. Podczas szkolenia porozmawiamy m.in. o tym: skąd wziąć pomysł na biznes społeczny, jak krok po kroku zbudować biznes plan, jakie formalności musimy załatwić. Zaprezentujemy również możliwości uzyskania wsparcia na rozwój działalności odpłatnej oferowany przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Część szkoleniowa:

 1. Podstawowe źródła finansowania działalności społecznie użytecznej – Z czego „żyją” organizacje pozarządowe
 2. Próba definicji pożytku publicznego – z pożytkiem dla wszystkich.
 3. Działalność odpłatna pożytku publicznego a działalność gospodarcza prowadzona przez organizacje pozarządowe – granica której (nie) wolno przekroczyć?
 4. Analiza zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego
 5. Odpłatna działalność pożytku publicznego w księgach organizacji – czyli jak my się w tym wszystkim połapiemy.
 6. Pomysły na działalność odpłatną pożytku publicznego – dobre praktyki.
 7. Alternatywne względem działalności odpłatnej źródła i formy osiągania przychodów organizacji – a może by tak…
 8. Działalność odpłatna i gospodarcza a wizerunek organizacji – czyli jak nie stać się rekinami biznesu

Część warsztatowa:

 1. Studium przypadku – organizacja pozarządowa prowadząca odpłatną działalność pożytku publicznego
 2. Praca nad pomysłami na prowadzenie działalności odpłatnej
 3. Praca nad pomysłami na prowadzenie działalności gospodarcze.

Podsumowanie, wnioski, pytania Uczestników

TRENER:
Paweł Pyrzyński – Kluczowy Doradca Biznesowy w Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionach ciechanowskim i ostrołęckim, wspomagający zakładanie i prowadzenie Przedsiębiorstw Społecznych w różnych formach (m.in. Spółdzielnie Socjalne, Spółki non-profit, organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą); ekspert ds. Ekonomii Społecznej współpracujący z samorządami i organizacjami pozarządowymi. Ekspert i doradca w wielu przedsiębiorstwach, w tym typu start-up, oraz związkach przedsiębiorców w zakresie rozwoju biznesu i innowacji. Wieloletni Prezes Europejskiego Towarzystwa Rozwoju Kompetencji Społecznych im. Johna Deweya.
Magister finansów i bankowości Akademii Leona Koźmińskiego oraz absolwent szkolenia „Social Business: A sustainable way to face the most pressing needs of our time” prowadzonego na Wydziale Ekonomii i Biznesu w Pompeu Fabra University w Barcelonie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy mają zapewniony serwis kawowy oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenie na szkolenie prosimy przesłać mailem na adres: jkaminski@cofund.org.pl w treści podając imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji oraz kontaktowy numer telefonu.