Otwarcie nowej siedziby Centrum Inkubacji i Rozwoju PES w Radomiu

W dniu 19 września br. w Radomiu przy ulicy 25 czerwca 45 odbyła się uroczysta inauguracja nowej siedziby Centrum Inkubacji i Rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES). To kolejne miejsce, po centrach w subregionach radomskim, ciechanowskim i ostrołęckim, na mapie Mazowieckich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Otwarciu towarzyszyła historyczna oprawa, nawiązująca do bogatych tradycji rozwoju spółdzielczości w subregionie radomskim. Gospodarze zadbali o właściwą scenografię i specjalne stroje z epoki: eleganckie damy w sukniach stylizowanych na lata 20. spacerowały między kramami i stoiskami rozstawionymi przed wejściem do siedziby Centrum. Zabieg ten miał podkreślić fakt, że to właśnie w Radomiu powstała jedna z trzech pierwszych spółdzielni w Polsce pn. „Oszczędność”, która była typową spółdzielnią spożywców. Prawdziwy boom na spółdzielnie przyszedł w dwudziestoleciu międzywojennym. Wtedy w Radomiu powstawały liczne spółdzielnie handlowe, oszczędnościowo – pożyczkowe, budowlano – mieszkaniowe, rolnicze, przemysłowo – handlowe.

Siedem lat doświadczeń

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy od 2012 roku. Wysoką jakość świadczonych przez nas usług potwierdza akredytacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Centrum Inkubacji i Rozwoju PES to jeden z wielu ośrodków, w którym wspieramy istniejące i powstające podmioty ekonomii społecznej, pomagamy tworzyć nowe miejsca pracy w regionie, integrujemy środowiska lokalne, zawiązujemy partnerstwa. Oferujemy wsparcie szkoleniowe, doradcze, dotacyjne, budujemy sieci współpracy. Nasze usługi są bezpłatne, skorzystać z nich mogą zarówno osoby fizyczne (chcące utworzyć podmiot ekonomii społecznej lub rozpocząć w nim pracę), jak i osoby prawne (takie jak spółdzielnie socjalne, organizacje p7ozarządowe, koła gospodyń wiejskich, etc.).

Dzięki takim działaniom społeczności lokalne integrują się wokół wyznaczonych przez siebie celów i nawiązują współpracę z innymi ośrodkami, wymieniając się swoimi doświadczeniami. Ekonomia Społeczna to dziedzina, która łączy lokalne grupy działania z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami rynku pracy, ośrodkami pomocy społecznej i innymi jednostkami, które wspierają rozwój podmiotów ekonomii społecznej w regionie.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim jest prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy od 2012 roku. Zainicjował powstanie kilkudziesięciu przedsiębiorstw społecznych, a ponad 200 podmiotów ekonomii społecznej skorzystało z różnych form wsparcia, czego bezpośrednim efektem było m.in. utworzenie blisko 100 nowych miejsc pracy w regionie.

Biuro mOWES:
ul. 25 Czerwca 45
26-600 Radom
Animator: abulska@cofund.org.pl, tel. 600 923 287
www.mOWES.pl