Pierwsze spotkanie Komitetu Ekonomicznego IWES

W ramach projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” 10 maja odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Ekonomicznego IWES. Zgromadziło ono w siedzibie Fundacji „Fundusz Współpracy” ekspertów, którzy wypowiedzieli się odnośnie modelu działania Komitetu oraz koncepcji długofalowego finansowania spółdzielni socjalnych i OWES.

Opracowano koncepcję powstania Komitetu Ekonomicznego OWES i narzędzi badawczych, w tym formułę badania aktywizującego, które ma się wkrótce rozpocząć. Z punktu widzenia istniejących i nowopowstałych spółdzielni socjalne, tego rodzaju wsparcie eksperckie jest istotnym warunkiem efektywnego rozwoju podmiotów ekonomii społecznej.

13_05_10_FFW_Komitet_Ekonomiczny_01