Promocja organizacji pozarządowych i PES – szkolenie w Lipiance

Jak budować markę organizacji? Jak efektywnie planować działania promocyjne? Jak skutecznie prowadzić komunikację w internecie? Jak działać w mediach społecznościowych? I jakie są pułapki social media? Osoby pracujące w podmiotach ekonomii społecznej, zainteresowane odpowiedzią na te pytania zaprosiliśmy do udziału w bezpłatnym szkoleniu w Lipiance.

Szkolenie odbyło się 27 lipca w Ośrodku Edukacji Regionalnej. Zajęcia poprowadziła Katarzyna Zych – strateg komunikacji marki, specjalista public relations, socjolog, od 8 lat związana z komunikacją marketingową, autorka bloga.  W przerwie zajęć zaprosiliśmy na obiad. Uczestnicy zajęć otrzymali też zaświadczenia ukończenia szkolenia. Program szkolenia do pobrania tutaj.

„Promocja organizacji pozarządowych i PES” to bezpłatne, jednodniowe szkolenie dla wszystkich, którzy planują lub realizacją działania w ramach ekonomii społecznej – zarówno dla osób fizycznych myślących o założeniu spółdzielni socjalnej, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej. Uczestnikami są przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Szkolenie z promocji organizacji pozarządowych i PES cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że w sierpniu planujemy zorganizować kolejne spotkanie z tego zakresu. Szczegóły zaproszenia już wkrótce.