Spółdzielnia Socjalna Kele pokazuje się zza kulis

– Spółdzielnia Socjalna „KELE” buduje kapitał społeczny. Ma szczytne cele – ukazuje życie kulturalne, udostępnia wiedzę przez rozmaite szkolenia i transmisje online. „KELE” potrafi łączyć ludzi bez żadnych barier – czytamy na stronie FB spółdzielni. Ostatnio, idąc za tą myślą, udostępniła filmik, który ma pokazywać, o co dokładniej w tym chodzi – zobacz tutaj.

Spółdzielnia „KELE”, powstając w czerwcu 2014 r., postawiła sobie za cel promowanie regionu ostrołęckiego nowoczesnymi metodami. Zaproponowała innowacyjne formy przekazu: internet, IT i technologie multimedialne. W myśl członków założycieli – czyli Urzędu Miasta Ostrołęki i Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce – jest też miejscem integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Aktualnie na platformie spółdzielni  można wykupić szkolenie „Nauka tańca ludowego”. Szkolenie pokazuje podstawowe układy oraz kroki i figury tańca, obejmuje też prezentację tradycji regionu – w tym stroje i kulinaria. Zapraszamy do zapoznania się z tą ciekawą ofertą.