Przedłużamy rekrutację w subregionie ostrołęckim do końca stycznia

Uwaga! Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu rekrutacji w subregionie ostrołęckim do końca stycznia 2018 (poprzednio obowiązywał termin do 11 grudnia 2017).

Nadal zapraszamy osoby (fizyczne, prawne), które są zainteresowane założeniem/znalezieniem zatrudnienia w nowych przedsiębiorstwach społecznych. Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatów: ostrołęckiego wraz z m. Ostrołęka, przasnyskiego, makowskiego, wyszkowskiego, ostrowskiego.

Rekrutacja odbywa się w ramach projektu: „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego).

Szczegóły rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie oraz w innych dokumentach dostępnych w zakładce „do pobrania” (TUTAJ).Informacji udziela także Centrum Inkubacji i Rozwoju PES w Przasnyszu (dyżury w biurze można sprawdzić TUTAJ). Polecamy także kontakt telefoniczny z Łukaszem Wachowskim – animatorem w subregionie ostrołęckim– tel. 607 168 295. Pytania można także kierować pocztą elektroniczną na adres:lwachowski(at)cofund.org.pl lub bezpośrednio do regionalnego rekrutera: Doroty Macioch-Kowalskiej – dkowalska(at)cofund.org.pl.