UWAGA! Przedłużamy termin wypełniania ankiety do 22 grudnia

Nasze badanie akcentujące zagadnienia pożytku publicznego, rynku pracy oraz rozwoju ekonomii społecznej  na Mazowszu jest dostępne online na stronie http://drogiwspolpracy.badanie.net 

Potrwa jeszcze do 22  GRUDNIA b.r.!

Do udziału w ankiecie zaproszone są szczególnie organizacje pozarządowe,  jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego oraz oczywiście różne przedsiębiorstwa społeczne. Ankieta jest anonimowa, wymagane jest tylko podanie powiatu, z którego pochodzi ankietowany. Jej wypełnienie zajmuje 15 minut.

Organizatorem badania jest Fundacja Fundusz Współpracy prowadząca Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wspólnie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej oraz innymi OWES-ami, prowadzonymi przez: Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE), Stowarzyszenie BORIS, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO), Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku (SOKiAL), Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego (CISI).