Przedstawiamy raport – otoczenie spółdzielni socjalnych w subregionie ostrołęckim

„Spółdzielnie nawiązując relacje z innymi podmiotami i instytucjami kreują sieci powiązań o bardzo prostej i niezłożonej strukturze, w której dominują władze lokalne, instytucje pomocy społecznej oraz rynku pracy” – piszą autorzy raportu „Zaprojektowanie, realizacja i prezentacja wyników badania otoczenia społeczno-ekonomicznego spółdzielni socjalnych w subregionie ostrołęckim”. Opracowanie powstało w lipcu 2015 r. na zlecenie Fundacji Fundusz Współpracy.

Przytoczmy z niego trochę danych. W marcu 2015 r. w całym kraju zarejestrowane były 1294 spółdzielnie socjalne, w tym w województwie mazowieckim – 122, a w podregionie ostrołęckim – 14, z czego 12 powstało w latach 2013-2014. Jednocześnie zauważono, że 12 spółdzielni powstało w ramach projektu IWES, w tym jedna z nich zakończyła swoją działalność na etapie rejestracji działalności w KRS.

Sam fakt figurowania w rejestrze nie oznacza jednak, że wszystkie spółdzielnie socjalne prowadzą systematyczną działalność. Niełatwo też oszacować dane dotyczące liczby ich członków i pracowników, bo są to podmioty stosunkowo młode, znajdujące się w fazie rozwoju i w większości korzystające z różnych form wsparcia. – „Trudno zatem wypowiadać się odnośnie ich siły ekonomicznej i kondycji finansowej, a także możliwości dalszego rozwoju, w tym kontaktów z otoczeniem. Obiektywizacja ocen obu stron, czyli członków spółdzielni i instytucji z ich otoczenia nie jest sprawą prostą” – czytamy w raporcie. Mimo wszystko – próba została podjęta. Czy udana? Dowiedzą się Państwo z lektury raportu.

Jak zatem wygląda otoczenie funkcjonowania spółdzielni socjalnych utworzonych w ramach projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”? Jacy są kluczowi interesariusze lokalnego otoczenia wybranych spółdzielni? Jaki widać potencjał współpracy z OWES? Wreszcie, jaki model finansowania ekonomii społecznej i działalności OWES zaproponowano i jakie jest do niego nastawienie potencjalnych interesariuszy? Pełny raport do pobrania tutaj.