Będziemy wspierać dłużej

Miło nam poinformować, że projekt „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” został przedłużony o cztery miesiące i zakończy się 30 listopada 2015 r. Jeszcze więc do jesieni osoby i organizacje z powiatów ostrołęckiego, makowskiego, pułtuskiego, wyszkowskiego, ostrowskiego oraz m. Ostrołęki województwa mazowieckiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia, jakie przygotowaliśmy w projekcie.

Podmioty ekonomii społecznej zapraszamy zwłaszcza do udziału w szkoleniach i doradztwie, a także do zgłaszania się na zapisy na usługi prawne i marketingowe. Do końca trwania projektu będziemy też otaczać troską rozwój partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej i promocję zatrudniania w jej sektorze. Naszym zadaniem będzie również poszukiwanie i testowanie źródeł finansowania ekonomii społecznej.

Zaktualizowany regulamin projektu dostępny jest tutaj.