Przypominamy o liście akredytowanych OWES-ów

Dla tych, którzy chcą zachęcić do ekonomii społecznej znajomych z innych województw lub też sąsiadów zza miedzy, przypominamy, że istnieje lista akredytowanych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES-ów). Cała Polska została podzielona na regiony lub subregiony, którymi opiekują się poszczególne OWES-y. Obowiązuje tu rejonizacja.

Obecnie 66 ośrodków wsparcia ekonomii społecznej posiada akredytację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Aktualna lista dostępna jest TUTAJ. OWES-y mają tożsame cele i zadania, choć realizują je na swój własny sposób.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy działa nieprzerwanie od 2012 roku (wcześniej wspólnie z Krajowym Ruchem Ekologiczno-Społecznym, aktualnie samodzielnie). 27 lutego 2017 ponownie decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uzyskaliśmy status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości. Przyznana akredytacja jest ukoronowaniem naszej wieloletniej działalności na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, spółdzielczości i innowacji społecznych nie tylko na Mazowszu. Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej począwszy od 2017 roku stał się także OWES-em o największym zasięgu terytorialnym na Mazowszu. Do prowadzonych już poprzednio projektów wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim i ciechanowskim, dołączył także równoległy projekt w subregionie radomskim.