Zapraszamy na kolejne branżowe spotkanie sieciujące dla kadry kierowniczej OWES

Fundacja Fundusz Współpracy, w ramach której działa nasz mOWES, w imieniu własnym oraz Partnera Projektu – Fundacji Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z Lublina – pragnie zaprosić Państwa na trzecie branżowe spotkanie sieciujące dla kadry kierowniczej OWES, które odbędzie się w dniach 24-25 września 2018 w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym k/Poznania (ul. Poznańska 139).

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Zaproszenie skierowane jest  do „przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw ekonomii społecznej, przedstawicieli innych sieci, w tym przedstawicieli sieci LGD, partnerów społecznych, uczelni wyższych i jednostek naukowych”.

Spotkanie poświęcone będzie kontynuacji wątków podjętych na wcześniejszych spotkaniach branżowych oraz na ogólnopolskim spotkaniu sieciującym, w tym m.in. kwestii VAT, KPRES, zarządzania siecią, funkcjonalności platformy wiedzy i komunikacji, dyskusji nad zmianą formuły szkoleń realizowanych przez OIC Poland. Przewidywany jest czas do zagospodarowania przez same OWES-y.

Szczegółowy program zostanie przedstawiony w terminie późniejszym. Więcej informacji na temat spotkania oraz rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie projektu:

http://forum-owes.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-kolejne-branzowetematyczne-spotkania-sieciujace/

 

Organizator bardzo prosi o niezwlekanie z rejestracją do ostatniego dnia rejestracji (tj. 10 września 2018), gdyż rozpoczyna współpracę z nowym podmiotem (Fundacją NIWA – PS) i warunki rezerwacji hotelowej są bardziej restrykcyjne. 

Terminy kolejnych spotkań sieciujących OWES:

           kadra kierownicza OWES –  spotkanie odbędzie się w dniach 24-25 września 2018 w Tarnowie Podgórnym, Hotel 500, ul.Poznańska 139,

           doradcy biznesowi, OWES – spotkanie odbędzie się w dniach 22-23 października 2018 roku w Tarnowie Podgórnym, Hotel 500, ul.Poznańska 139

  1. animatorzy OWES –  spotkanie odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2018 roku w Tarnowie Podgórnym, Hotel 500, ul.Poznańska 139
  2.  
  3. doradcy kluczowi OWES – spotkanie które odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2018 roku w Tarnowie Podgórnym, Hotel 500, ul.Poznańska 139

Serdecznie Zapraszamy!