Realizacja projektów i ich rozliczanie – szkolenie dla NGO w Ciechanowie

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie „Jak poprawnie zrealizować projekt i złożyć sprawozdanie. Rozliczanie dotacji publicznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odbędzie się w dniu 07.03.2018 (środa) w godz. 10.00-15.30 w Centrum Inkubacji i Rozwoju przy mOWES w Ciechanowie pl. Tadeusza Kościuszki 7 lok. 5.

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: realizacja zadania zgodnie z harmonogramem,  przesunięcia między pozycjami kosztorysu i aneksy do umowy, obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji, ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania (ważne zmiany), rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów, niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków, prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur, w jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, poprawne wypełnienie druku sprawozdania z realizacji zadania.

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zgłaszające się na szkolenie zostaną poproszone o wypełnienie wymaganych projektem formularzy rejestracyjnych przed rozpoczęciem szkolenia.

Liczba miejsc jest ograniczona. Bardzo prosimy o zgłoszenie udziału do poniedziałku, 5 marca 2018 mailowo: lwachowski@cofund.org.pl lub pod nr tel. 607 168 295