Rozpoczynamy nabór biznesplanów w subregionie ostrołęckim – potrwa do 16 marca

W wyniku rekrutacji  w subregionie ostrołęckim, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór biznesplanów, który potrwa do 16 marca 2018. Nabór biznesplanów dotyczy grup inicjatywnych, które przeszły rekrutację do projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” oraz mają przydzielonych opiekunów (kluczowych doradców biznesowych).

Biznesplany przyjmowane będą do 16 marca 2018 roku do godziny 23:59 tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej na adres mowes@mowes.pl. Jako datę złożenia biznesplanu (wraz z załącznikami) przyjmuje się datę wpływu dokumentów do biura mOWES i godzinę wyświetlenia na komputerze pracowników biura.

Dokumenty (regulaminy i niezbędne załączniki) można pobrać TUTAJ .

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszonego naboru, zasad rekrutacji i zapisów Regulaminu, można kierować do Organizatora telefonicznie pod numerem 22 450 99 31 lub pocztą elektroniczną na adres: mowes@mowes.pl.

Wszystkie podmioty zainteresowane złożeniem dokumentacji w konkursie biznesplanów prosimy o kontakt ze swoimi opiekunami (kluczowymi doradcami biznesowymi): Panią Wiolettą Borys-Kierszniewską i Pawłem Pyrzyńskim. 

Ogłoszenie wyników naboru biznesplanów nastąpi w terminie do 30 marca b.r.