Regionalne spotkanie z MCPS – Ostrołęka – nowa data 20 listopada

Seminarium pt.:

„Ekonomia społeczna na Mazowszu – perspektywy rozwoju do 2022 roku. 
Wyzwania stojące przed lokalnymi instytucjami, podmiotami
i wspólnotami w obszarze ekonomii społecznej”

Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, które pełni rolę koordynatora ekonomii społecznej na Mazowszu.

Spotkanie adresowane jest w pierwszym rzędzie do przedstawicieli instytucji lokalnych z subregionu ostrołęckiego – jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, oświaty, kultury, sportu, turystyki, zdrowia, mieszkalnictwa, ale także przedstawicieli świata mediów, biznesu, organizacji pozarządowych oraz zaangażowanych mieszkańców.

Termin i miejsce: 20 listopada 2018 r. (wtorek) Urząd Miasta w Ostrołęce, pl. Generała Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka – sala nr 9 (parter)

Liczba miejsc: 30 osób

Informacje organizacyjne:

  • uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów, oprócz dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się spotkania.
  • wyżywienie: serwis kawowy, napoje, ciasta, kanapki.

Zgłoszenie na seminarium i termin rekrutacji:

  • zgłoszenia na seminarium przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) przesłanego mailem (zeskanowane) na adres email: ryszard.szwarc@mcps-efs.pl do dnia 16 listopada 2018 r.
  • rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie.

Lista osób zakwalifikowanych na seminarium i lista rezerwowa zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu, wszystkie osoby otrzymają informację drogą mailową.

Osoba do kontaktu: Ryszard Szwarc, Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych, tel.: [22] 622 42 32 w. 41, e-mail: ryszard.szwarc@mcps-efs.pl.

Poniżej wstępny program seminarium oraz w załączeniu formularz zgłoszeniowy TU.

Serdecznie zapraszamy !

Śledźcie Państwo nasze informacje o seminariach regionalnych pod adresem: http://www.es.mcps-efs.pl/seminaria-2018

Ramowy plan i program seminarium:

  9:30 – 10:00 Rejestracja Uczestników spotkania
10:00 – 10:30 Powitanie Uczestników i wstęp przedstawicieli MCPS
10:30 – 11:15 I część wykładowa (45 min.)
11:15 – 11:30 Przerwa
11:30 – 12:15 II część wykładowa (45 min.)
12:15 – 13:00 I część warsztatowo-dyskusyjna (45 min.)
13:00 – 13:15 Przerwa
13:15 – 14:00 II część warsztatowo-dyskusyjna (45 min.)
14:00 – 14:30 Podsumowanie i zakończenie spotkania

Cele spotkania:

1.  analiza wyzwań i możliwości stojących przed lokalnymi instytucjami/podmiotami i wspólnotami w obszarze ekonomii społecznej,

2. diagnoza i analiza subregionu pod względem możliwości rozwoju ES na terenie subregionu, w którym odbywa się spotkanie (np. jaki lokalny problem społeczny może rozwiązać ekonomia społeczna),

3. perspektywy rozwoju, możliwości współpracy, pozyskiwania funduszy w obszarze tworzenia warunków dla włączenia społecznego, ekonomii społecznej,

4. promocja dobrych praktyk – przegląd PES z subregionu na którym odbywa się spotkanie.

Zakres merytoryczny wykładu:

1.  Ekonomia społeczna – stan aktualny (nowelizacja Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, stan prac nad ustawą o ekonomii społecznej i solidarnej, perspektywa UE)

2.  Znaczenie rozwoju ekonomii społecznej dla subregionu i lokalnej społeczności – analiza korzyści

3.  Otoczenie ekonomii społecznej na poziomie subregionu – kluczowi interesariusze

4.  Możliwości rozwoju ES na terenie subregionu – potencjał subregiony, problemy społeczne, które można rozwiązywać z wykorzystaniem narzędzi ES

5.  Warunki i możliwości współpracy na poziomie subregionalnym

6.  Dobre praktyki z subregionu i z innych części Polski

Zapraszamy!