Relacja z konferencji z Filią WUP w Radomiu

Przedstawiamy relację z konferencji zorganizowanej wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy: „Ekonomia społeczna – wsparcie rynku pracy i rozwoju lokalnego”, która odbyła się 5 października 2018 r.  Spotkanie otworzyła Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz, dyrektor filii WUP, Andrzej Salata z WUP oraz Daniel Prędkopowicz z Fundacji Fundusz Współpracy, kierownik mOWES.

Pierwsza prezentacja, przedstawiona przez Michała Bargielskiegoz FFW –  dotyczyła wyników naszych badań nt kondycji sektora ekonomii społecznej i współpracy w samorządach. W programie znalazły się także prezentacje nt. klauzul społecznych oraz dobre praktyki z Gminy Drobin i wspartych przez nas przedsiębiorstw społecznych: Spółdzielni Socjalnej Reduar, Przedsiębiorstwa Społecznego Gospoda Jaskółeczka oraz Stowarzyszenia Nowe Perspektywy.