Relacja z X Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej

                Międzynarodowe konferencje Social Enterprise World Forum odbywają się cyklicznie od 2008 roku, tegoroczna miała miejsce w dniach od 12 do 14 września 2018 w Edynburgu, w Szkocji. Na szczycie zgromadziło się 1400 przedsiębiorstw społecznych z 47 krajów. Obecni byli przedstawiciele sektora ekonomii społecznej m.in. z Australii, Nowej Zelandii, Malawi, Kolumbii, Indonezji, Tajwanu, Brazylii, Kanady, USA i wielu innych, w tym oczywiście z wielu krajów europejskich. Program dostępny jest TU

Czas wypełniały debaty, warsztaty, sesje plenarne, kameralne prezentacje. Były oznaczone w ramach 6 kategorii: młodzież i edukacja, rynek, kluczowe obszary biznesowe, zrównoważony rozwój, ekosystem ekonomii społecznej, wielkie wyzwania ekonomiczne. Należy pamiętać, że polska definicja ekonomii społecznej, określona ustawą, jest nieco węższa niż definicje zachodnie, gdzie pod tym pojęciem rozumie się także biznes z misją charytatywną lub obszarem charytatywnym oraz tzw. kooperatywy, a nie tylko reintegrację zawodową (Por. KPRES)

Na konferencji podkreślano, że począwszy od pierwszego forum tak wiele udało się osiągnąć, zarówno w  ramach wspólnot, społeczności lokalnych, jak i polityk publicznych. Reprezentowane było  całe spektrum i duża różnorodność przedsiębiorstw społecznych, ale obecni byli także przedstawiciele biznesu, władz lokalnych, czy uniwersytetów, które kształcą w zakresie ekonomii społecznej (np. University of Winnipeg w Kanadzie).
Zarówno pierwsza, jak i ostatnia konferencja SEWF odbyły się w Szkocji, która ma duże osiągnięcia na polu ekonomii społecznej.  Gospodarze chwalili się, że w Szkocji nie ma ani jednego wyższego urzędnika w lokalnym rządzie, który nie wiedziałby, co to jest ekonomia społeczna.

Poniżej zamieszczamy skrót artykułu, który podsumowuje 40 głównych idei i myśli przewodnich w odbiorze uczestników Forum, wybraliśmy naszym zdaniem, te najbardziej kluczowe. Cały artykuł autorstwa Tom Allen i Nikoline Arns, w wersji angielskiej znajduje się TU 

 1. 1.  Priorytetem jest budowa ekosystemu przedsiębiorstw społecznych, a nie samodzielnych graczy wrzucanych do jednego worka.
 2. 2.  To wspaniale być częścią systemu globalnego, nie tylko lokalnego.
 3. 3.   Możliwość spotkania osób podobnie myślących, to wartość sama w sobie.
 4. 4.   Potrzeba zbudowania bardziej śmiałych (wręcz zuchwałych) rozwiązań, które przełożyłyby się na rzeczywiste zmiany społeczne.
 5. 5.   Paląca konieczność wspierania młodych liderów ekonomii społecznej, którzy chcą iść śmiało naprzód, a nie tylko bazować na przetartych ścieżkach.
 6. 6.   Podkreślano obecną na Forum chęć podnoszenia trudnych, a nawet kontrowersyjnych tematów z otwartością i bez osądzania.
 7. 7.   Nie robisz tego sam, ale z ludźmi i dla ludzi.
 8. 8.   Konieczność mierzenia i szacowania wpływu społecznego (social impact), jaki wywiera dane przedsiębiorstwo społeczne.
 9. 9.   Ruchu nie robi się w jednej dzień, to zbiorowy wysiłek wielu organizacji, przyjaciół: odpowiedni ludzie do budowania kompetencji, od spraw finansowych, ludzie którzy pomogą ci zacząć podróż w zakresie ekonomii społecznej i inni, którzy będą ci towarzyszyć.
 10. 10.  Ekonomia społeczna zaczyna się od przebudowania wyobraźni.
 11. 11.   Forum pokazało, sektor ekonomii społecznej wciąż rośnie, jest dynamiczny i innowacyjny oraz angażuje młodzież, co napawa nadzieją.
 12. 12.   Nie bać się sięgać po więcej i przekraczać granice.
 13. 13.   Kluczowa sprawa to ekspozycja i promocja ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej.
 14. 14.   Kluczem jest integracja środowiska. Postawiono wyzwanie, jak włączać w ten inspirujący ruch także te PS, które nie mogły być obecne na konferencji.
 15. 15.   Odpowiedź na pytanie, jak zmienić świat, kryje się w zmianie nawyków wydawania pieniędzy.
 16. 16.    Należy znaleźć sposób na najbardziej strategiczne i ryzykowne obszary.
 17. 17.   Struktura powinna porządkować, ale nie może okiełznać dynamiki.
 18. 18.   Nawet biznes powinien być prowadzony przez serce.