Rusza badanie ankietowe dotyczące współpracy z samorządami na Mazowszu

Uwaga organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego. Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej współpracy podmiotów ekonomii społecznej z samorządami. Badanie akcentujące zagadnienia pożytku publicznego, rynku pracy oraz rozwoju ekonomii społecznej potrwa do 6 grudnia 2017. Ankieta dostępna jest online na stronie http://drogiwspolpracy.badanie.net 

Wypełnienie ankiety zajmuje około 15 minut. Badanie przeprowadzane jest w celu zdiagnozowania lokalnych potrzeb, wyzwań, a także przeszkód w obszarze realizacji polityki społecznej na linii samorząd – a przedstawiciele społeczności lokalnej, działający w organizacjach pozarządowych i prowadzących działalność jako przedsiębiorstwa społeczne. – Dane uzyskane z ankiety pozwolą określić poziom i jakość współpracy oraz dialogu pomiędzy instytucjami samorządowymi a podmiotami ekonomii społecznej – mówi Michał Bargielski, odpowiedzialny w mOWES za badania i ewaluację. – Mamy nadzieję, że wyniki badań pomogą ulepszać standardy działań i wypracować skuteczne rozwiązania, a docelowo – efektywniej zwalczać lokalne problemy społeczne, w tym zwłaszcza te związane z zatrudnieniem i rozwojem ekonomii społecznej – dodaje. 

Aby wynik badania był jak najbardziej obiektywny zaproszenie do wypełnienia ankiety kierowane jest do wszystkich potencjalnych i faktycznych partnerów, a więc z jednej strony do: 

  • jednostek samorządu terytorialnego,

a z drugiej do tzw. podmiotów ekonomii społecznej (PES):

  • organizacji pozarządowych (fundacje/stowarzyszenia/kluby sportowe itp.)
  • a także przedsiębiorstw społecznych,  w tym spółdzielni socjalnych.

Międzysektorowe partnerstwo jest podstawą pomyślnego rozwoju zatrudnienia i przedsiębiorczości zakorzenionej w lokalnych społecznościach – mówi Daniel Prędkopowicz z Fundacji Fundusz Współpracy, kierownik Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES). – Współpraca między samorządem a sektorem ekonomii społecznej może przybierać różne formy, od wsparcia czy relacji klient-dostawca usług i towarów po wzajemne wykorzystywanie doświadczeń i kompetencji. Przedstawiciele organizacji pozarządowych czy przedsiębiorcy społeczni to bardzo często wysokiej jakości specjaliści, z których wiedzy samorząd może także korzystać np. przy tworzeniu dokumentów strategicznych. Dlatego współdziałanie jest tak istotne i korzystne dla każdej ze stron.

Badanie jest anonimowe (wskazane będą jedynie ramowo subregiony lub powiaty), a wszystkie wyniki prezentowane będą w zbiorczej formie, ukazując przekrojowo poszczególne zagadnienia. Dane dotyczą szerokiego spectrum zagadnień polityki społecznej wykraczających poza ekonomię społeczną. Osoby, które chcą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem mogą to zrobić do 6 grudnia 2017 r. Ankieta znajduje się na stronie www: http://drogiwspolpracy.badanie.net/

Organizatorem badania jest Fundacja Fundusz Współpracy prowadząca Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wspólnie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej oraz innymi OWES-ami, prowadzonymi przez: Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE), Stowarzyszenie BORIS, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO), Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku (SOKiAL), Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego (CISI).