Seminaria tematyczne i subregionalne organizowane przez MCPS w najbliższym czasie

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej organizuje w październiku i listopadzie szereg spotkań, seminariów (wykładów,warsztatów, dyskusji). Niezależnie od tego, że jako Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej będziemy ogłaszać je każdorazowo oddzielnie, zachęcamy do zapoznania się z całą listą wydarzeń. 

 

LISTA WYDARZEŃ SUBREGIONALNYCH  dotyczących lokalnych perspektyw rozwoju ekonomii społecznej w poszczególnych subregionach województwa mazowieckiego znajduje się: TU

LISTA SEMINARIÓW TEMATYCZNYCH (dotyczących m.in. klastrów, współpracy z biznesem i instytucjami oraz zamówień publicznych): TU