15 października – seminarium MCPS w Ostrołęce dotyczące perspektyw rozwoju ekonomii społecznej

W dniu 15 października zapraszamy do Ostrołęki na seminarium subregionalne organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Wykłady, warsztaty, dyskusje dotyczyć będą tematu:

„Ekonomia Społeczna na Mazowszu – perspektywy rozwoju do 2022 roku. Wyzwania stojące przed lokalnymi instytucjami, podmiotami i wspólnotami w obszarze ekonomii społecznej”.

 

Zaproszenie adresowane jest do podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, NGO, instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, lokalnego biznesu, instytucji kultury, zdrowia, sportu, turystyki, mediów oraz wszystkich zainteresowanych.

Termin i miejsce: 15 października 2018 r. (poniedziałek) Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, pl. Generała Józefa Bema 5, 07-410 Ostrołęka – sala nr 12

Cele spotkania:

  • 1. analiza wyzwań i możliwości stojących przed lokalnymi instytucjami/podmiotami i wspólnotami w obszarze ekonomii społecznej,
  • 2. diagnoza i analiza subregionu pod względem możliwości rozwoju ES na terenie subregionu, w którym odbywa się spotkanie (np. jaki lokalny problem społeczny może rozwiązać ekonomia społeczna),
  • 3. perspektywy rozwoju, możliwości współpracy, pozyskiwania funduszy w obszarze tworzenia warunków dla włączenia społecznego, ekonomii społecznej,
  • 4. promocja dobrych praktyk – przegląd PES z subregionu na którym odbywa się spotkanie.

Bliższe informacje i zgłoszenia przez stronę:   TU