Seminarium o ekonomii społecznej w Ciechanowie organizowane przez MCPS

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 8 listopada 2018 organizuje w Ciechanowie, seminarium:

„Ekonomia Społeczna na Mazowszu – perspektywy rozwoju do 2022 roku. 
Wyzwania stojące przed lokalnymi instytucjami, podmiotami i wspólnotami
w obszarze ekonomii społecznej”

Do uczestnictwa w bezpłatnym spotkaniu (wykłady + część warsztatowo-dyskusyjna) zapraszani są  pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, oświaty, kultury, sportu, turystyki, zdrowia, mieszkalnictwa, mediów, biznesu, itp.
Pełna  treść ogłoszenia znajduje się na stronie MCPS:  TU  

Zakres merytoryczny wykładu:

  1. 1. Ekonomia społeczna – stan aktualny (nowelizacja Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, stan prac nad ustawą o ekonomii społecznej i solidarnej, perspektywa UE).
  2. 2. Znaczenie rozwoju ekonomii społecznej dla subregionu i lokalnej społeczności – analiza korzyści.
  3. 3. Otoczenie ekonomii społecznej na poziomie subregionu – kluczowi interesariusze.
  4. 4. Możliwości rozwoju ES na terenie subregionu – potencjał subregiony, problemy społeczne, które można rozwiązywać z wykorzystaniem narzędzi ES.
  5. 5. Warunki i możliwości współpracy na poziomie subregionalnym.
  6. 6. Dobre praktyki z subregionu i z innych części Polski.
  7.  
  8. Termin i miejsce: 8 listopada 2018 r. (czwartek) Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, ul.17 Stycznia 7,  Ciechanów – sala nr 15 na parterze.
  9. Terminy innych seminariów regionalnych podane są TU  i TU