Seminarium MCPS: Klastry i porozumienia podmiotów ekonomii społecznej na Mazowszu

Podmioty ekonomii społecznej mogą zwiększać siłę oddziaływania i potencjał biznesowy łącząc się w klastry, konsorcja lub podpisując porozumienia. Ogromne znaczenie ma także sieciowanie podmiotów ekonomii społecznej – wymiana doświadczeń i nawiązywanie relacji.

Więcej na ten temat można będzie usłyszeć na seminarium tematycznym w Warszawie organizowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, pt.:

Klastry i porozumienia podmiotów ekonomii społecznej na Mazowszu jako instrumenty wzmacniające możliwości rozwoju i tworzenia miejsc pracy dla osób wykluczonych.

Do wyboru są dwa terminy: 5 lub 8 października (godz. 9.30-14.30, Warszawa). Szczegółowe informacje i zgłoszenia przez stronę: TU

Na spotkaniu poruszane będą m.in. zagadnienia:

  1. 1.   Klastry i porozumienia podmiotów ekonomii społecznej – najważniejsze pojęcia i podstawy prawne
  2. 2.  Dobre praktyki, realizowanych już pomysłów, które odnoszą się do sieciowania, a przede wszystkim budowania trwałej współpracy opartej na jasno określonym dla uczestników sieci celu.
  3. 3.  Korzyści wynikające z tworzenia sieci współpracy – sieć a partnerstwo kompetencji?
  4. 4.„ Konsorcjum spółdzielcze” – krok w kierunku lepszego sieciowania
  5. 5.  Rola OWES (infrastruktura wsparcia): działania o charakterze wspierającym sieciowanie i rozwój przedsiębiorczości społecznej w wymiarze ekonomicznym.
  6. 6.  Rola ROPS w procesie sieciowania, tworzenia porozumień i klastrów

Zachęcamy do udziału.