Spotkanie sieciujące dla animatorów i pracowników odpowiedzialnych za koordynowanie działań partnerskich oraz podmiotów współpracujących z OWES-ami

W związku z realizacją projektu partnerskiego „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Partnerstwo w składzie: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie (Lider Projektu), Fundacja Fundusz Współpracy oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskim branżowym/tematycznym spotkaniu sieciującym dla animatorów i pracowników odpowiedzialnych za koordynowanie działań partnerskich.
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw ekonomii społecznej, przedstawicieli innych sieci, partnerów społecznych, uczelni wyższych i jednostek naukowych.
Branżowe/tematyczne spotkanie sieciujące dla animatorów i pracowników odpowiedzialnych za koordynowanie działań partnerskich odbędzie się w dniach 8 i 9 listopada 2017 roku w Gościńcu Bałtowski Zapiecek, Bałtów 169a, 27-423 Bałtów. Więcej informacji na temat projektu, spotkania oraz rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie projektu  TU

Serdecznie zapraszamy!