Zapraszamy na spotkanie animacyjno-rekrutacyjne w Ostrołęce

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) zaprasza na spotkanie animacyjno-rekrutacyjne, które odbędzie się w dniu 24.10.2017 w godz. 10.00-12.00 w siedzibie Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli administracji samorządowej (starostwa powiatowe, urzędy gminy, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej), organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne zainteresowane utworzeniem spółdzielni socjalnej, spółdzielni socjalnej osób prawnych lub zatrudnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w działającym już przedsiębiorstwie społecznym ze wsparciem finansowym i merytorycznym naszego Ośrodka.

Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości bezpłatnego wsparcia ze strony MOWES, korzyści z tworzenia przedsiębiorstw społecznych oraz warunki skorzystania z dotacji.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmuje swoim zasięgiem następujące powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski. Spotkanie odbędzie się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału do piątku, 20 października 2017 pod nr tel. 607 168 295 lub mailowo: lwachowski@cofund.org.pl