Spotkanie w Pionkach (powiat radomski) – zapisz się

Zapraszamy na spotkanie rozpoczynające działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Powiecie Radomskim. 7 czerwca 2017 r. w godz. 12.00-15.00 w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach ul. Zakładowa 5, 26-670 Pionki rozmawiać będziemy z instytucjami i podmiotami zajmującymi się rynkiem pracy, pomocą i integracją społeczną na terenie powiatu. Celem spotkania jest nawiązanie współpracy oraz rozmowa nt. wyzwań lokalnych i możliwości, jakie daje ekonomia społeczna. Podczas spotkania chcemy, wspólnie z Państwem, ustalić jak najlepiej możemy dostosować działania projektowe do prac prowadzonych przez samorządy i lokalne organizacje. Z założenia nasz projekt ma być pomocny i uzupełniający w odniesieniu do  zadań, które Państwo już realizują.

W celu rejestracji na spotkanie bardzo proszę o wypełnienie niniejszego formularza: https://goo.gl/forms/JhJDlRUXiYMYiJPu1