Rejestracja na spotkanie w Szydłowcu

Zapraszamy na spotkanie rozpoczynające działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Powiecie Szydłowieckim. 8 czerwca 2017 r. w godz. 12.00-15.00 w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec rozmawiać będziemy z instytucjami i podmiotami zajmującymi się rynkiem pracy, pomocą i integracją społeczną na terenie powiatu. Celem spotkania jest nawiązanie współpracy oraz rozmowa nt. wyzwań lokalnych i możliwości, jakie daje ekonomia społeczna. Podczas spotkania chcemy, wspólnie z Państwem, ustalić jak najlepiej możemy dostosować działania projektowe do prac prowadzonych przez samorządy i lokalne organizacje. Z założenia nasz projekt ma być pomocny i uzupełniający w odniesieniu do  zadań, które Państwo już realizują.

W celu rejestracji na spotkanie bardzo proszę o wypełnienie niniejszego formularza: https://goo.gl/forms/sAKIhTcPDvAJD0eG2