Subregion ostrołęcki – rekrutacja w trybie ciągłym

W związku z tym, że posiadamy jeszcze wolne środki finansowe do rozdysponowania, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do zgłaszania się chętnych zainteresowanych stworzeniem nowych miejsc pracy . Udzielamy dotacji, doradzamy, pomagamy napisać biznesplany, udzielamy wsparcia pomostowego. Łączna maksymalna kwota dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo społeczne może wynieść maksymalnie do 79 tys. złotych. Rekrutacja odbywa się aktualnie w trybie ciągłym. Możliwe jest utworzenie przedsiębiorstwa na bazie partnerstwa lokalnego kilku podmiotów zainteresowanych rozwojem i rozwiązywaniem miejscowych problemów społecznych lub na bazie grupy inicjatywnej złożonej z osób indywidualnych. Tu także świadczymy pomoc. 

Adresaci rekrutacji:

  • Osoby prawne: m.in. gminy i powiaty, podmioty kościelne, stowarzyszenia i fundacje, ośrodki pomocy społecznej, ZAZ-y, WTZ-y, CIS-y, KIS-y, spółdzielnie inwalidów, spółki non-profit,
  • Osoby fizyczne: osoby borykające się ze szczególnymi trudnościami na rynku pracy, które określa ustawa. Są to osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia oraz poniżej 30, osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, po kryzysach psychicznych, wychodzące z bezdomności, uzależnień i inne.

 

Wszystkich wstępnie zainteresowanych założeniem przedsiębiorstwa społecznego zapraszamy do kontaktu. Chętnie udzielimy wyjaśnień. Istnieje możliwość umówienia się na spotkanie w terenie.

 

Kontakt do rekrutera:  Dorota Macioch –Kowalska dkowalska@cofund.org.pl