Szkolenie „RODO w NGO” w Kozienicach

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” oraz Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz JST na bezpłatne szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – „RODO w NGO”, organizowane  w ramach projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

      Celem szkolenia będzie przybliżenie sektorowi pozarządowemu oraz JST z terenu powiatu informacji dotyczących zmian oraz odpowiedniego do nich przygotowania w odniesieniu do nowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie 25 maja b.r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Data Szkolenia: 11.07.2018 roku

Miejsce: BIURO LGD  ul. Kopernika 8/17 26-900 Kozienice

Czas: od 12.00 – 16.15

Zgłoszenia na mail: abulska@cofund.org.pl

Plan szkolenia TU