Szkolenie dla NGO 29.01.2019 w Ostrołęce

Zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenie pn. „Formalno-prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych”, które odbędzie się w dniu 29.01.2019 (wtorek) w godz. 14.30-18.45 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ostrołęce (plac gen. Józefa Bema 1, sala nr 9).

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z tworzeniem i aktualizowaniem statutu organizacji odpowiednim do aktualnych przepisów prawnych i rozumieniem jego zapisów (w tym wpisanie działalności odpłatnej statutowej czy gospodarczej), a także formalno-prawne aspekty prowadzenia organizacji pozarządowej. Prosimy o zabranie statutów własnych organizacji.

Szkolenie poprowadzi Andrzej Rybus-Tołłoczko. Partnerem szkolenia jest Urząd Miasta w Ostrołęce oraz Forum Inicjatyw Społecznych. 

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zgłaszające się na szkolenie zostaną poproszone o wypełnienie wymaganych projektem formularzy rejestracyjnych przed rozpoczęciem szkolenia.

Liczba miejsc jest ograniczona. Bardzo prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu mailowo pod adres: lwachowski@cofund.org.pl wpisując imię, nazwisko, nazwę organizacji i nr tel. 

Zapraszamy!