Radom -15 luty – seminarium nt podmiotów reintegracji

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

serdecznie zapraszają przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej oraz przedstawicieli stowarzyszeń zajmujących się pomocą społeczną na seminarium pn.

„Podmioty reintegracji jako narzędzie aktywizacji społeczno-ekonomicznej”

w dniu 15.02.2019 r o godz.: 9:30-14:45

w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom sala 219 I piętro

PROGRAM:
9.30-9.45              Rejestracja

9.45-10.00            Powitanie – wprowadzenie Pan Daniel Prędkopowicz- MOWES oraz  Pan Marcin Gierczak- Dyrektor MOPS w Radomiu

10.00-10.45         Tworzenie podmiotów reintegracji (CIS,KIS) i źródła ich finansowania – Pan Robert Gajewski- Kierownik Wydziału Ekonomii Społecznej i Projektów Zewnętrznych

10.45-11.30         Współpraca międzynarodowa w praktyce działania OPS-ów – możliwość uzyskania wsparcia finansowego na innowacyjne rozwiązania społeczne – Jakub Kamiński – Fundacja Fundusz Współpracy

11.30-12.00         Metodyka pracy KIS – Dominika Wójcik – Kierownik Zespołu Pomocy Rodzinie i Organizowania Społeczności Lokalnej MOPS Radom

12.00-12.15         Przerwa Kawowa – 15 min

12.15-13.15         Organizowanie społeczności lokalnej jako metoda pracy socjalnej – Pani Monika Makowiecka -Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz Aneta Rola – MOPS Radom

13.15-14.00         Możliwościowi zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na przykładzie projektu INFODORADCA+

– Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy

14.00-14.45         Luch

Udział w seminarium jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

 

Zgłoszenie na seminarium prosimy przesłać do 11.02.2019 mailem na adres: kwozniak@cofund.org.pl (w treści podając imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji oraz kontaktowy numer telefonu) lub telefonicznie:
Katarzyna Woźniak – rekruter, tel.: 602 315 824