Szkolenie dla organizacji samorządowych z terenu Radomia

Wspólnie z Centrum Organizacji Pozarządowych Kancelarii Prezydenta Radomia zapraszamy 19 lutego do Radomia na szkolenie, które wspólnie organizujemy, pt.: 

„Ustawa Prawo o stowarzyszeniach oraz Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w praktyce codziennej działalności stowarzyszenia”. 

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY. Szkolenie skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych mających swoją siedzibę w Radomiu oraz działających na rzecz mieszkańców tego miasta.

Data i miejsce wydarzenia:

19 luty, godz. 15.15-18.45, Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Struga 1 w Radomiu,

Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: cop@umradom.pl. Informacji telefonicznych można zasięgnąć pod numerem:   Tel. 48 36 20 492.