Ogłaszamy nabór biznesplanów w subregionie radomskim

W efekcie II rekrutacji  w subregionie radomskim, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza II nabór biznesplanów. Nabór dotyczy tylko i wyłącznie grup inicjatywnych, które przeszły rekrutację do projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim” oraz mają przydzielonych opiekunów (kluczowych doradców biznesowych).

Biznesplany przyjmowane będą do 16 lutego 2018 roku do godziny 23:59 tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej na adres mowes@mowes.pl. Jako datę złożenia biznesplanu (wraz z załącznikami) przyjmuje się datę wpływu dokumentów do biura mOWES i godzinę wyświetlenia na komputerze pracowników biura.

Dokumenty (regulaminy i niezbędne załączniki) można pobrać TUTAJ .

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszonego naboru, zasad rekrutacji i zapisów Regulaminu, można kierować do Organizatora telefonicznie pod numerem 22 450 99 31 lub pocztą elektroniczną na adres: mowes@mowes.pl.

Wszystkie podmioty zainteresowane złożeniem dokumentacji w konkursie biznesplanów prosimy o kontakt ze swoimi opiekunami (kluczowymi doradcami biznesowymi): Panem Wojciechem Walukiem oraz Panem Łukaszem Kwiatkowskim.

W związku ze zmianami w postępach w rekrutacji w subregionie radomskim, publikujemy poniżej obowiązujący aktualnie harmonogram dalszych działań:

HARMONOGRAM NABORU BIZNESPLANÓW:

do 16 lutego 2018 – nabór biznesplanów,
do 21 lutego 2018 – ocena formalna biznesplanów,
1 marca 2018 – obrady komisji oceny wniosków (KOW),
2 marca 2018 – ogłoszenie wyników.