Szkolenie dla organizacji w Ostrowi Mazowieckiej

Chcesz się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej? Myślisz o założeniu spółdzielni socjalnej? Zapraszamy do Ostrowi Mazowieckiej na bezpłatne szkolenie z zakładania Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach projektu IWES.

Pierwsze w Nowym Roku szkolenie dla organizacji obędzie się 24 stycznia w godz. 8:00–15:00 w Urzędzie Miejskim w Ostrowi Mazowieckiej. Pani Magdalena Kuśmierczyk – trenerka i pomysłodawczyni jednej ze spółdzielni socjalnych – opowie o tym, jak skutecznie założyć Podmioty Ekonomii Społecznej. W przerwie zajęć przewidziany jest obiad.

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do szkolenia. Co to jest ekonomia społeczna? Firma społeczna – czym różni się od zwykłego przedsiębiorstwa? Krótka charakterystyka form prawnych: NGO (stowarzyszenia i fundacje), spółdzielnie, Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Kluby Integracji Społecznej (KIS), Centra Integracji Społecznej (CIS), Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW).
2. Jak założyć organizację pozarządową? – regulacje prawne. Różnice pomiędzy stowarzyszeniem a fundacją. Omówienie rodzajów działalności organizacji pozarządowej(fundacje, stowarzyszenia): działalność nieodpłatna pożytku publicznego, działalność odpłatna pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza organizacji pozarządowej.
3. Klub Integracji Społecznej (KIS) i Centrum Integracji Społecznej(CIS), czyli reintegracja społeczno-zawodowa początkiem drogi do spółdzielni socjalnej. Spółdzielnia Socjalna, czyli wspólne przedsiębiorstwo oparte na osobistej pracy swoich członków w celu społecznej i zawodowej reintegracji.
4. Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) i Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) – regulacje prawne. Dobre praktyki podmiotów ekonomii społecznej. Podsumowanie szkolenia.

W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami i przesłanie do 21 stycznia 2014 r. na adres e-mail: k.kozlicka@kres.org. Można się również umówić na przekazanie dokumentów ze specjalistą ds. rekrutacji Katarzyną Koźlicką–Sauleniene dzwoniąc pod numer telefonu: 887 092 994.

Formularz rekrutacyjny jest dostępny pod linkiem: https://mowes.pl/rekrutacja-osob-2/