Szkolenie w Różanie z pozyskiwania funduszy dla organizacji

Zastanawiasz się nad tym, jak skutecznie pozyskać środki finansowe dla swojej spółdzielni, stowarzyszenia lub fundacji? Ciekawi Cię temat spółdzielni socjalnej? Interesujesz się przedsiębiorczością społeczną? W dniu 5 października 2013 r. w godz. 9.00–16.00 w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Różanie odbędzie się szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy przez Podmioty Ekonomii Społecznej. Szkolenie poprowadzi p. Karol Grabiec. W przerwie zajęć zapraszamy na obiad, na zakończenie spotkania rozdamy certyfikaty.

W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy  poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Organizacje zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami (dostępny w zakładce POZNAJ NASZ PROJEKT/REKRUTACJA) i przesłanie na adres e-mail: k.kozlicka@kres.org w terminie do 03.10.2013 r do godz. 12.00 . Więcej informacji pod numerem tel.: 887 092 994.

Serdecznie zapraszamy.