Szkolimy w Makowie Mazowieckim: ochrona danych osobowych i dostęp do informacji publicznej

To już czwarte szkolenie z tego tematu w subregionie ostrołęckim, organizowane w ramach naszego projektu. Tym razem zapraszamy 21 listopada 2014 r. do Makowa Mazowieckiego. Szkolenie to szansa  zdobycia wiedzy przydatnej każdemu świadomemu odbiorcy informacji. Jakie są polskie i europejskie źródła ochrony danych osobowych? Kto ma dostęp do naszych danych? Jaka odpowiedzialność grozi za ich niewłaściwe przechowywanie i przetwarzanie? Kiedy możemy żądać dostępu do informacji publicznej? A jakie mamy w tym zakresie ograniczenia?

Szkolenie odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim (ul. Rynek 1), w godz. 9.00–16.00. Poprowadzi p. Paweł Maliszewski, a w przerwie zajęć tradycyjnie zapraszamy na lunch.

Program szkolenia

Do tej pory z tematu bezpieczeństwa danych osobowych i informacji publicznej przeszkoliliśmy kilkadziesiąt osób z subregionu ostrołęckiego, tj. powiatów ostrowskiego, wyszkowskiego, pułtuskiego, makowskiego, ostrołęckiego oraz m. Ostrołęka. To przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej, czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej czy Warsztatów Terapii Zajęciowej. Ale nie tylko, bo udział w szkoleniu mogą wziąć również wszystkie osoby zainteresowane tematem ekonomii społecznej, z wyjątkiem tych, które w ostatnich 12 miesiącach posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS.

Organizacje i osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt ze specjalistą ds. rekrutacji – mailowo k.kozlicka@kres.org lub telefonicznie 887 092 994 – w nieprzekraczalnym terminie do 14 listopada 2014. Ilość miejsc jest ograniczona.