Znamy już ostateczną wersję Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

– „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej jest dokumentem rządowym, który pokazuje kluczowe kierunki interwencji publicznej mające służyć tworzeniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Adresowany jest przede wszystkim do instytucji publicznych, tworzących i realizujących konkretne polityki, jak również do osób działających w sektorze ekonomii społeczne” – czytamy w dokumencie.

To kluczowa rzecz dla sektora przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Dokument jest próbą systemowego uporządkowania możliwych instrumentów wsparcia całego sektora, czego oczekiwano od dawna. Prace nad Programem toczyły się od kilkudziesięciu miesięcy w Zespole ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej pod przewodnictwem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Twórcy podkreślają partycypacyjną i partnerską formułę tworzenia Programu.
„Podział ról w ramach wdrażania Programu również zakłada formułę partnerską, uwzględniając takich aktorów jak rząd, samorząd, organizacje zależące do szeroko rozumianego III sektora, nie wyłączając biznesu” – pisze we wstępie do KPRES  minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jaki jest stan ekonomii społecznej w Polsce? Jakie cele wyznacza sobie Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej? W jaki sposób będzie on finansowany? Jakie ma do tego narzędzia monitorujące? Jakie jest w ogóle miejsce ekonomii społecznej w głównym nurcie polityk publicznych?

O tym miedzy innymi można się dowiedzieć z lektury dokumentu
DO POBRANIA