To już ostatnie szkolenie

To już ostatnia szansa na to, aby skorzystać z nieodpłatnego szkolenia w ramach projektu – „Promocja organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej (PES)”. Zapraszamy 17 listopada do Ostrołęki.

Jak budować markę organizacji? Jak efektywnie (czyli skutecznie i oszczędnie) planować działania promocyjne? Jak skutecznie prowadzić komunikację w Internecie? Jak działać w mediach społecznościowych? I jakie są pułapki social media? Osoby ze stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej, zainteresowane odpowiedzią na wyżej postawione pytania mogą je poznać na szkoleniu, które odbędzie się 17 listopada 2015 r. (wtorek) w godz. 9.00 –16.00 w Ostrołęce, w Wyższej Szkole Administracji Publicznej. Spotkanie uwzględnia dla uczestników obiad i zaświadczenie ukończenia szkolenia. Poprowadzi je doświadczony strateg komunikacji marki i specjalista public relations Katarzyna Zych. Program do pobrania tutaj.

To bezpłatne, jednodniowe szkolenie dla wszystkich, którzy planują lub realizacją działania w ramach ekonomii społecznej – zarówno dla osób fizycznych myślących o założeniu spółdzielni socjalnej, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej. Zapraszamy więc przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES z terenu powiatów: ostrołęckiego i m. Ostrołęka, ale także makowskiego, wyszkowskiego, ostrowskiego i pułtuskiego (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Organizacje zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia na email: k.kozlicka@kres.org w terminie do 13.11.2015 . W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 887 092 994.