Broszura promująca projekt IWES i jego spółdzielnie

Klubik dla dzieci autystycznych, rehabilitacja seniorów, transmisje online obrad samorządowych – to tylko niektóre elementy z oferty biznesowej spółdzielni socjalnych prezentowanych w broszurze „Sukcesu projektu IWES. Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”.  Prywatne historie mieszają się w publikacji ze ścieżkami zawodowymi, a marzenia z rzeczywistością. Łączy je jedno: bohaterowie tych opowieści spotkali się w naszym projekcie.

Broszura to również krótkie podsumowanie ponad trzech lat trwania projektu IWES i jego osiągnięć. A mamy się czym pochwalić: m.in. zatrudnieniem ok. 50 osób w naszych spółdzielniach, ok. 600 przeszkolonymi osobami z tematów bliskich ekonomii społecznej, 7 partnerstwami lokalnymi, 15 wyjazdami studyjnymi i wieloma innymi działaniami. W publikacji można też przeczytać opinie liderów spółdzielni socjalnych, ich opiekunów, przedstawicieli realizatorów projektu, a także komentarze ekspertów rynku pracy i szeroko pojętej przedsiębiorczości.

Wersja PDF broszury do pobrania TUTAJ. Serdecznie zapraszamy do lektury!